Contact UsCareer

จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น.

Product

Signature Secret
Signature Secret

1ชุด ประกอบด้วย

ภาพ Before & After จากผู้ทดลองจริง

ระยะเวลาในการรับประทาน 90 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 02-635-4995วิธีใช้

ข้อห้าม
• เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน
• ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทาน เช่น โรคไฮเปอร์ไทรอยด์ โรคหัวใจ ฯลฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ