ช่องคลอดไม่กระชับ ปัสสาวะเล็ด โปรแกรมเลเซอร์กระชับช่องคลอด

Virgina โปรแกรมดูแลน้องสาว กระชับจุดซ่อนเร้น

Virgina โปรแกรมดูแลน้องสาวให้แข็งแรง กระชับจุดซ่อนเร้น คืนความมั่นใจให้คุณผู้หญิง

การประสบกับปัญหาน้องสาวไม่กระชับ ปัสสาวะเล็ด ทำให้ผู้หญิงหลายคนเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจ โดยเฉพาะผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของคอลลาเจนภายในน้องสาว จึงส่งผลทำให้ไม่กระชับ จนอาจกระทบต่อปัญหาชีวิตคู่ได้ นอกจากนี้ น้องสาวไม่กระชับ ไม่ชุ่มชื้น ไม่ยืดหยุ่นยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ และอาจลุกลามทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา อย่างการมีภาวะปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ดังนั้น เพื่อให้คุณผู้หญิงมีความมั่นใจคืนกลับมา ปัจจุบันจึงมีนวัตกรรมดูแลและฟื้นฟูน้องสาวให้กลับมาแข็งแรง สดใส กระชับ และยืดหยุ่นได้ดีขึ้น

น้องสาวไม่กระชับ เกิดจากอะไร

น้องสาวไม่กระชับ เกิดจากอะไร ?

ภาวะน้องสาวไม่กระชับ สาเหตุอุ้งเชิงกรานหย่อน หรือภาวะกระบังลมหย่อน เกิดจากการเสื่อมสภาพและการเสื่อมสลายของเส้นใยคอลลาเจนภายในน้องสาว เนื่องจากผนังภายในน้องสาวมีเส้นใยคอลลาเจน ซึ่งทำหน้าที่เหมือนโครงสปริงยึดตรึงให้ช่องคลอดกระชับและยืดหยุ่นได้ดี เมื่อมีอายุมากขึ้นหรือมีการขยายตัวของช่องคลอดก็จะทำให้เกิดการเสื่อมหรือฉีดขาดของเส้นใยคอลลาเจน ส่งผลให้ไม่กระชับและเกิดภาวะหย่อนคล้อยขึ้นได้ ซึ่งก็มีปัจจัยเสี่ยงมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดยมีดังนี้

 • อายุ ผู้ที่มีอายุมากขึ้น หรือเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน จะสูญเสียมวลเนื้อเยื่อและมีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลง รวมถึงกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานจะเสื่อมสภาพ ส่งผลให้เกิดภาวะไม่กระชับหรือหย่อนได้
 • การคลอดบุตร คุณแม่ที่คลอดบุตรด้วยวิธีธรรมชาติ จะส่งผลให้ช่องคลอดทั้งภายในและภายนอกขยายมากขึ้น เนื่องจากการคลอดบุตรจะทำให้เกิดความหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อ หรือเกิดการฉีดขาดของเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินได้ โดยเฉพาะผู้ที่คลอดลำบาก หรือทารกตัวใหญ่ ก็อาจจะทำให้มีโอกาสเกิดความไม่กระชับได้มากกว่าคนอื่น ๆ
 • พันธุกรรม ผู้ที่มีโรคทางพันธุกรรมอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนหรือหลวมได้ เช่น โรคหนังยืดผิดปกติ (EDS), โรคมาร์แฟนซินโดรม (Marfan Syndrome) และผู้ที่มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้ออ่อนแอโดยกำเนิด
 • น้ำหนักตัวมาก ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากจะทำให้มีแรงดันในช่องท้องมากผิดปกติ และผู้ที่เป็นโรคอ้วนหรือมีเนื้องอกในมดลูก (Fibroids) แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย หรือเกิดซีสต์ที่รังไข่ อาจส่งผลให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานถูกถ่วงให้ตึง จึงส่งผลทำให้ไม่กระชับได้
 • โรคประจำตัว ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ภาวะหลอดลมอักเสบ ไอเรื้อรัง หอบหืด ภาวะอ้วน เบาหวาน กล้ามเนื้ออ่อนแรง และผู้ที่มีอาการท้องผูกเรื้อรัง เมื่อต้องออกแรงเบ่ง หรือมีการเบ่งนานๆ จะส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเกิดการหย่อนคล้อยได้นั่นเอง
 • ผ่าตัดที่อุ้งเชิงกราน ผู้ที่เคยผ่าตัดอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน เช่น ผ่าตัดมดลูก หรือผ่าตัดรักษากระเพราะปัสสาวะ จะมีโอกาสน้องสาวไม่กระชับมากกว่าผู้ที่ไม่เคยผ่านการผ่าตัดใด ๆ
 • การมีกิจกรรมรัก ผู้หญิงที่เคยมีกิจกรรมรักบ่อยครั้ง หรือมีต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะมีโอกาสน้องสาวไม่กระชับมากกว่าปกติ
 • การทำกิจกรรมที่เพิ่มแรงดันในช่องท้อง จะส่งผลต่ออวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานให้หย่อนคล้อยได้ เช่น ยกของหนัก ๆ หรือกิจกรรมที่ต้องออกแรงเยอะๆ

ปัสสาวะเล็ด คืออะไร ? เรื่องไม่เล็กของผู้หญิงที่ไม่ควรมองข้าม

ปัญหาการมีภาวะปัสสาวะเล็ด คือ อาการที่ไม่สามารถควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้ จึงทำให้มีปัสสาวะเล็ดออกมา ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ และกล้ามเนื้อภายในที่พยุงอวัยวะอุ้งเชิงกราน หรือผนังช่องคลอดเกิดความหย่อนคล้อย รวมทั้งเกิดจากการมีแรงดันสะสมในช่องท้องเพิ่มขึ้น ทำให้ท่อปัสสาวะและหูรูดหย่อนตัว จึงไม่สามารถควบคุมปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเมื่อมีการหัวเราะ ไอ จาม ออกกำลังกาย หรือยกของหนัก ๆ แล้วทำให้มีปัสสาวะเล็ดออกมาและซึมเปื้อนกางเกงชั้นในได้นั่นเอง

น้องสาวไม่กระชับ มีผลกระทบอย่างไร ?

ปัญหาของจุดซ่อนเร้นน้องสาวไม่กระชับ ส่งผลต่อชีวิตประจำหลากหลายเรื่อง ทั้งด้านสุขภาพ อารมณ์ และจิตใจ โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ขณะไอ จาม หัวเราะ หรือการยกของหนัก ๆ เนื่องจากกล้ามเนื้อภายในที่พยุงอวัยวะอุ้งเชิงกรานและท่อปัสสาวะที่มีความหย่อนคล้อย และยังส่งผลถึงปัญหาชีวิตคู่ในเรื่องของความสุขระหว่างการมีกิจกรรมรัก ซึ่งจะทำให้ไม่กระชับแบบเดิม รวมทั้งอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจด้วยเช่นกัน นอกจากนี้หากปล่อยไว้นาน ๆ ไม่รับการแก้ไข ก็อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น น้องสาวแห้งไม่ชุ่มชื้น หรืออาจติดเชื้อในระบบภายในได้ง่าย

รวมแนวทางแก้ปัญหาน้องสาวไม่กระชับ ทำอย่างไรอะไรบ้าง ?

ปัจจุบันมีวิธีการดูแลและฟื้นฟูน้องสาวที่ไม่กระชับ รวมถึงการแก้ไขปัญหาปัสสาวะเล็ดด้วยกันหลากหลายวิธี ดังนี้

 1. ฟื้นฟูด้วยการฝึกขมิบ

ฝึกขมิบเป็นการบริหารอุ้งเชิงกรานหรือกล้ามเนื้อรอบบริเวณน้องสาวให้แข็งแรงขึ้น ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหามดลูกหย่อนคล้อยไม่มาก สำหรับบางรายที่เป็นมากอาจจะไม่ทำให้หายแต่จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้ โดยทำได้ง่าย ๆ เพียงขมิบเกร็งค้างไว้ แล้วนับ 1-10 จากนั้นค่อย ๆ คล้ายออกช้า ๆ ทำซ้ำ 10 ครั้ง และแนะนำให้ทำวันละ 3 ครั้ง อย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์ นอกจากจะช่วยให้น้องสาวกระชับขึ้นแล้วยังช่วยลดอาการปัสสาวะเล็ดได้ด้วยเช่นกัน

 1. รักษาด้วยการใส่ห่วงพยุง

การใส่ห่วงพยุงน้องสาวเป็นการรักษาด้วยการใส่อุปกรณ์เข้าไปที่ทางช่องคลอดแล้วดันขึ้นไปข้างบน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากยางมีลักษณะเหมือนโดนัท โดยการรักษาด้วยวิธีนี้จะช่วยทำให้มดลูกและกระเพาะปัสสาวะอยู่ในตำแหน่งเดิม ซึ่งจะช่วยป้องกันการหย่อนคล้อยได้ชั่วคราว และควรนำออกมาล้างทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 1. รักษาด้วยการผ่าตัด

การผ่าตัดนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการหย่อนของน้องสาวและกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างมาก ซึ่งจะเป็นการตัดในส่วนที่หย่อนออกและเย็บให้แข็งแรงและกระชับมากขึ้น โดยการผ่าตัดจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นด้วย จึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาในการพักฟื้น

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการรักษาช่องคลอดไม่กระชับ ปัสสาวะเล็ด ที่จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรมเลเซอร์กระชับช่องคลอด Love Fit จาก Doctorlife Clinic ที่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องเจ็บตัว และไม่ต้องพักฟื้น รวมถึงยังให้ผลลัพธ์อย่างยาวนาน

 

โปรแกรมดูแลน้องสาว Virgina by Doctorlife แก้ปัญหาปัสสาวะเล็ด

โปรแกรมดูแลน้องสาว Virgina by Doctorlife แก้ปัญหาปัสสาวะเล็ด ฟื้นฟูน้องสาวให้สดใส

สำหรับโปรแกรมเลเซอร์น้องสาว Virgina ที่ Doctorlife ถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูน้องสาวของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยจัดการได้ทั้งปัญหาปัสสาวะเล็ดและความไม่กระชับ โดยการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ที่ช่วยในการรักษาผ่านเครื่องสแกนเนอร์เลเซอร์เฉพาะของ Doctorlife ที่สามารถยิงลำแสงเลเซอร์ได้ถึง 360 องศา ผ่านไปยังผนังช่องคลอดเพื่อกระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ส่งผลให้ผิวบริเวณนั้นสามารถผลิตและจัดเรียงเส้นใยคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้น้องสาวที่หย่อนคล้อยกระชับขึ้น น้องสาวชุ่มชื้นขึ้น ลดปัญหาปัสสาวะเล็ด อีกทั้งยังช่วยให้น้องสาวบริเวณภายนอกเนียนใสขึ้นด้วย

หลักการทำงานของเลเซอร์กระชับน้องสาวเป็นอย่างไร ?

การทำงานของเลเซอร์กระชับน้องสาวจะเป็นการส่งคลื่นพลังงาน Fractional Co2 ไปที่ผนังช่องคลอดโดยรอบ 360 องศา ซึ่งหัวยิงก็ได้มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดการกระจายของแสงอย่างสม่ำเสมอ โดยจะเข้าไปช่วยทำลายเซลล์เก่า และเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินใหม่ภายในบริเวณเนื้อเยื่อ และตลอดแนวลึกภายใน ทำให้คอลลาเจนภายในน้องสาวเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้กระชับและยืดหยุ่นได้ดีมากขึ้น รวมทั้งสามารถช่วยลดอาการแห้ง แก้ปัญหาปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้ดีขึ้นด้วย

ผลลัพธ์หลังทำโปรแกรมดูแลน้องสาว Virgina อยู่ได้นานเท่าไหร่ ?

หลังจากการทำโปรแกรมดูแลน้องสาวจะเริ่มเห็นผลโดยคอลลาเจนจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเริ่มเห็นผลที่ชัดเจนประมาณ 2 สัปดาห์ และผลลัพธ์จะอยู่ได้ยาวนานประมาณ 1-2 ปี โดยแนะนำให้เลเซอร์กระชับช่องคลอดอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 4-6 สัปดาห์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและอยู่ได้นานขึ้น ทั้งนี้ หลังทำการรักษาเสร็จแรก ๆ จะรู้สึกเจ็บเล็กน้อย แต่จะไม่เกิดการระบม ซึ่งให้งดกิจกรรมรักอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ระหว่างการรักษา Love Fit เลเซอร์กระชับช่องคลอด ไม่เจ็บ ไม่มีแผล ผลลัพธ์ปลอดภัย

ในระหว่างการรักษาด้วยโปรแกรม Love Fit เลเซอร์กระชับช่องคลอด จะไม่รู้สึกเจ็บ แต่จะรู้สึกอุ่น ๆ จากแสงเลเซอร์ภายในช่องคลอดเล็กน้อย โดยจะใช้เวลาในการรักษาแต่ละครั้งประมาณ 10-15 นาที และหลังทำการรักษาเสร็จแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยไม่ต้องพักฟื้น ไม่มีผลข้างเคียง ไม่มีแผล ไม่มีอาการเจ็บ รวมทั้งจะรู้สึกได้ว่าช่องคลอดมีความชุ่มชื้นขึ้น จุดซ่อนเร้นหรือช่องคลอดกลับมากระชับและแข็งแรงขึ้นด้วย

การเตรียมตัวก่อนรักษาด้วยโปรแกรมดูแลน้องสาว

 • แพทย์จะทำการตรวจภายใน เพื่อพิจารณาอาการและระดับของปัญหาที่ต้องการแก้ไข
 • หากมีโรคประจำตัว มีประวัติเป็นโรคเริม หรือมีการใช้ยาเพื่อลดการแข็งตัวของเลือด ควรปรึกษาและแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำ
 • ควรเข้ารับการรักษาก่อนมีประจำเดือน หรือหลังมีประจำเดือนวันสุดท้ายไปแล้ว 1 สัปดาห์
 • ไม่ควรทำการรักษากับผู้ที่มีอาการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอด และกำลังตั้งครรภ์อยู่

 

ดูแลตัวเองหลังทำโปรแกรมดูแลน้องสาว

การดูแลตัวเองหลังทำการรักษาด้วยโปรแกรมดูแลน้องสาว

 • หลังการรักษาให้งดการยกของหนักและงดออกกำลังกาย
 • งดการมีเพศสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังการรักษา
 • หลีกเลี่ยงการอาบน้ำร้อน ว่ายน้ำ ซาวน่า และออนเซน ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังการรักษา
 • งดการสวนล้างภายในน้องสาว
 • หลีกเลี่ยงการเสียดสีของน้องสาว โดยแนะนำให้ใส่กางเกงที่บางและสบาย ไม่รัดแน่นจนเกินไป
 • ดูแลน้องสาวให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ
สอบถาม