เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19 คือหนึ่งพันธกิจหลักของ Doctorlife Clinic

ปลอดภัยจาก COVID-19 คือหนึ่งพันธกิจหลักของ Doctorlife Clinic

หนึ่งพันธกิจหลัก ของ Doctorlife Clinic คือ ความใส่ใจ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย จาก COVID-19

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต่างทราบกันดีในเรื่องของการแพร่ระบาดและกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มไวรัสโคโรนา ถูกค้นพบและมีมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1960 โดยมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไป ไม่รุนแรงมาก แต่ในปี 2019 ได้เกิดเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งต่อการดำเนินชีวิต สภาพสังคม และเศรษฐกิจของทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลายเป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทุกคนควรต้องตระหนักและให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งไม่ควรละเลยหรือมองข้าม เพราะปัญหาเหล่านี้จะส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกายอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว และเกิดการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้เรื้อรัง หรือปอดอักเสบ

ทั้งนี้ Doctorlife Clinic ในฐานะสถาบันเสริมความงามระดับแนวหน้า ที่ได้เล็งเห็นความปลอดภัยและความสำคัญของลูกค้าเสมอ เราจึงได้ทำความสะอาดตลอดทุก 1 ชั่วโมง และจัดทำการคัดกรองลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเช็คประวัติ การตรวจวัดอุณหภูมิ การใช้เจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตลอดจนการทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจากมาตรการในการบริการดังกล่าว… ส่งผลให้ลูกค้า ดารา นักแสดง มาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องเสมอ

ซึ่งเราสามารถสังเกตอาการและป้องกันตัวเองในเบื้องต้นก่อนได้ นั่นก็คือ

หากมีอาการไข้ขึ้น ไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการในทันที และป้องกันตัวเองได้ ดังนี้…

  1. รักษาความสะอาด หมั่นล้างมือบ่อยๆ หรือเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์
  2. ไม่แนะนำให้จับหรือสัมผัส บริเวณ ตา จมูก ปาก
  3. เมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ควรใช้ช้อนกลาง และควรทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ
  4. สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง! เมื่อต้องเดินทางออกไปยังสถานที่ต่างๆ
  5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19

ซึ่งทาง Doctorlife Clinic ขอตั้งมั่น “มาตรฐานด้านความปลอดภัย” ซึ่งเป็นมาตรการที่เราได้ให้ความสำคัญกับลูกค้า เพื่อความมั่นใจและวางใจในการเข้ารับบริการกับทาง Doctorlife Clinic ค่ะ

สอบถาม